Phần mềm chuyên ngành miễn phí

Từ điển Vật Lý Anh Việt, Việt Anh

Vật l&yacute; học l&agrave; ng&agrave;nh khoa học nghi&ecirc;n cứu về c&aacute;c quy luật vận động của tự nhi&ecirc;n, từ thang vi m&ocirc; (c&aacute;c hạt cấu tạo n&ecirc;n vật chất) cho đến thang vĩ m&ocirc; (c&aacute;c h&agrave;nh tinh, thi&ecirc;n h&agrave; v&agrave; vũ trụ). Trong tiếng Anh, từ vật l&yacute; (physics) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp &phi;ύ&sigma;&iota;&sigmaf; (phusis) c&oacute; nghĩa l&agrave; tự nhi&ecirc;n v&agrave; &phi;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;ό&sigmaf; (phusikos) l&agrave; thuộc về tự nhi&ecirc;n. Đối tượng nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh của vật l&yacute; hiện nay bao gồm vật chất, năng lượng, kh&ocirc;ng gian v&agrave; thời gian.</p>
<p>Vật l&yacute; c&ograve;n được xem l&agrave; ng&agrave;nh khoa học cơ bản bởi v&igrave; c&aacute;c định luật vật l&yacute; chi phối tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh khoa học tự nhi&ecirc;n kh&aacute;c. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; những ng&agrave;nh khoa học tự nhi&ecirc;n như sinh học, h&oacute;a học, địa l&yacute; học… chỉ nghi&ecirc;n cứu từng phần cụ thể của tự nhi&ecirc;n v&agrave; đều phải tu&acirc;n thủ c&aacute;c định luật vật l&yacute;. V&iacute; dụ, t&iacute;nh chất ho&aacute; học của c&aacute;c chất đều bị chi phối bởi c&aacute;c định luật vật l&yacute; về cơ học lượng tử, nhiệt động lực học v&agrave; điện từ học.</p>

Download (Tai ve)

Advertisements

August 17, 2008 - Posted by | Từ điển chuyên ngành | , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: